Ảnh đại diện Bình (ZH9421)
Phạm *** Bình
24/05/1995
0393452***
Hà Nội
binhbun***@gmail.com
Nữ
Phường Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Đại học
Hà Nội
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết