Ảnh đại diện Luyến (ZI0326)
Phạm *** Luyến
01/06/1992
0338839***
Bình Dương
phamthiluyen1***@Email.com
Nữ
Khu *** hiệp thành.Thủ Dầu Một.Bình Dương
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Đã có gia đình
Quản lý
Bình Dương
8 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết