Ảnh đại diện Như (ZI0411)
Nguyễn Thị *** Như
01/07/1994
0364577***
Tp Hồ Chí Minh
nhukieu1***@gmail.com
Nữ
Nhà số ***, đường số 2, phường Bình Thuận, quận 7, TPHCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết