Ảnh đại diện Quyên (ZI3083)
Nguyễn Hồng *** Quyên
18/10/1995
0948415***
Tp Hồ Chí Minh
phuongquyen***@gmail.com
Nữ
*** Trần Trọng Cung, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Cao đẳng
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết