Ảnh đại diện Hoà (ZI3594)
Phạm *** Hoà
01/08/1999
0965624***
Hà Nội, Ninh Bình, (có thể thay đổi nơi làm việc)
hoamu***@gmail.com
Nữ
Ninh sơn, ninh bình
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Bán thời gian
Hà Nội, Ninh Bình, (có thể thay đổi nơi làm việc)
1,5 triệu
Luật Dân sự
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết