Ảnh đại diện Như (ZI5558)
Nhan Thị *** Như
13/06/1996
0903857***
Tp Hồ Chí Minh
nhanthihuynhnhu1***@gmail.com
Nữ
*** Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

3
Trên đại học
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết