Ảnh đại diện Vân (ZI6153)
Phạm *** Vân
01/08/1997
0971428***
Hà Nội
vancloud***@gmail.com
Nữ
Yên Hòa-Yên Mô - Ninh Bình
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Hà Nội
5 triệu
Luật Doanh nghiệp
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết