Ảnh đại diện Linh (ZI6410)
Trần Thị *** Linh
30/05/1996
0938001***
Tp Hồ Chí Minh
lynhpanda***@gmail.com
Nữ
*** Hà Văn Lao, ấp Xóm Chùa, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
8 triệu
Luật Hành chính
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết