Ngành nghề
Nơi làm việc
Ảnh đại diện Thảo
Trần Thị *** Thảo
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc

Từ 2013 đến 2013: Nhân viên tại Trung tâm kinh doanh VNPT - Quảng Bình
Từ 2017 đến 2017: Mới tốt nghiệp/Thực tập tại Toà án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh
Từ 2017 đến 2017: Thư ký tại Toà án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh
Kỹ năng

Chưa cập nhật
Ngoại ngữ

- Tiếng Anh
Học vấn bằng cấp

- Cử nhân từ 2013 - 2017 tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh
Mục tiêu nghề nghiệp

- Mục tiêu ngắn hạn: Áp dụng những kiến thức và kinh nghiệm sẵn có của bản thân, mong muốn vào một một trường làm việc phù hợp để học hỏi và phát triển bản thân và nghề nghiệp hơn nữa.
- Mục tiêu dài hạn: Đạt được Giấy chứng nhận Luật sư, trong tương lai xa sẽ là một Luật sư giỏi được nhiều người tín nhiệm và biết tới.
Tổng số hồ sơ chất lượng6.293
Công việc đang tuyển8.679
Tổng số Nhà tuyển dụng4.848