Ảnh đại diện  (ZI7790)
14/05/2020
0377778***
Hà Nội
thanhhoapm***@gmail.com
Nữ
xxxx
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

3
Đại học
Độc thân
Nhân viên/ Có kinh nghiệm
Hà Nội
Marketing
Khác
Kinh nghiệm làm việc

Chưa cập nhật
Kỹ năng

Ngoại ngữ

Chưa cập nhật
Học vấn bằng cấp

Chưa cập nhật
Mục tiêu nghề nghiệp

Chưa cập nhật