Ảnh đại diện Thùy (ZI8256)
Nguyễn *** Thùy
12/07/1998
0356477***
Tp Hồ Chí Minh
thuyl***@gmail.com
Nữ
***, Lê văn Linh, phương 13, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
Luật Doanh nghiệp
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết