Ảnh đại diện Quyên (ZJ0658)
Nguyễn Trần Hoàng Quyên
02/05/2000
0767987***
Tp Hồ Chí Minh
hoangquyen0205***@gmail.com
Nữ
*** Cao Đạt, Phường 1, Quận 5
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết