Ảnh đại diện Quỳnh (ZJ1766)
Nguyễn *** Quỳnh
18/10/1986
0833839***
Hà Nội
thanhquynh1***@gmail.com
Nữ
*** Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, HN
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

9
Đại học
Đã có gia đình
Trưởng/Phó phòng
Hà Nội
Chăm sóc khách hàng
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết