Ảnh đại diện Tiên (ZJ1951)
*** Tiên
30/03/1997
0941091***
Tp Hồ Chí Minh
vnttien***@gmail.com
Nữ
Phan Đình Phùng, phường Tân Thành
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Luật Doanh nghiệp
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết