Ảnh đại diện Dung (ZJ2439)
Trương Thị *** Dung
15/01/1992
0365807***
Bình Dương, (có thể thay đổi nơi làm việc)
thuydung92***@gmail.com
Nữ
An phú ***,phường an phú, Bình Dương
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

3
Cao đẳng
Độc thân
Nhân viên
Bình Dương, (có thể thay đổi nơi làm việc)
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết