Ảnh đại diện Giang (ZJ4025)
*** Giang
Thông tin nghề nghiệp

Quản lý
Hải Phòng, (có thể thay đổi nơi làm việc)
10 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp