Ảnh đại diện Sương (ZJ5584)
Nguyễn Thị *** Sương
21/06/1997
0364997***
Tp Hồ Chí Minh, Bình Dương
suongdie***@gmail.com
Nữ
ấp ***, xã phước vĩnh tây
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh, Bình Dương
7 triệu
Khác
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết