Ảnh đại diện Quỳnh (ZJ5868)
Phạm *** Quỳnh
26/02/1987
0907105***
Khánh Hòa, (có thể thay đổi nơi làm việc)
quynhmeo***@gmail.com
Nữ
Nhà Công vụ Học viện Hải Quân, đường Lê Thanh Nghị, phường Vĩnh Nguyên
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

7
Đại học
Đã có gia đình
Chuyên viên
Khánh Hòa, (có thể thay đổi nơi làm việc)
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết