Ảnh đại diện Hằng (ZJ5964)
Hoàng Thị *** Hằng
03/07/1998
0916720***
Hải Phòng
thanh03han***@gmail.com
Nữ
Số *** - Ngõ 2 - Tổ dân phố 2 - thị trấn An Dương
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Hải Phòng
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết