Ảnh đại diện Hải (ZJ7536)
*** Hải
25/05/1988
0972844***
Hà Nội
leminhhai7***@gmail.com
Nữ
Phú Thứ, Tây Mỗ
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Đã có gia đình
Trưởng/Phó phòng
Hà Nội
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết