Ảnh đại diện Thảo (ZJ7833)
Nguyễn Anh Hương Thảo
26/06/1999
0932018***
Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)
huongthaong***@gmail.com
Nữ
*** Trần Văn Đang, Phường 11, Quận 3
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)
8 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết