Ảnh đại diện Quỳnh (ZJ8494)
Nguyễn *** Quỳnh
25/05/1996
0838638***
Hà Nội
ktbs***@gmail.com
Nữ
***, Toà nhà Fodacon, 16 Trần Phú, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Hà Nội
7 triệu
Luật hình sự
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết