Ảnh đại diện Thúy (ZJ9366)
Đặng Thị *** Thúy
07/07/1997
0969176***
Tp Hồ Chí Minh
thanhthuy7***@gmail.com
Nữ
KTX Khu B-KTX ĐHQG-Thủ Đức
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Độc thân
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết