Ảnh đại diện Anh (ZK0293)
Trần Thị *** Anh
24/06/1997
0359287***
Tp Hồ Chí Minh
tranthingocanh2***@gmail.com
Nữ
Hẻm ***, Đường cộng hòa, Quận tân bình, Tp Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
5 triệu
Luật Kinh doanh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết