Ngành nghề
Nơi làm việc
Ảnh đại diện Linh
Nguyễn Trần *** Linh
Thông tin nghề nghiệp

Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc

Từ 2017 đến 2018: Nhân viên tại Vận chuyển Doora
Từ 2017 đến 2017: Mới tốt nghiệp/Thực tập tại Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh (có người hướng dẫn)
Từ 2017 đến 2017: Mới tốt nghiệp/Thực tập tại Công ty Luật BB&NU (có người hướng dẫn)
Kỹ năng

- Kỹ năng giao tiếp
- Làm việc nhóm
Ngoại ngữ

- Tiếng Anh
- Tiếng Hàn
Học vấn bằng cấp

- Cử nhân Luật học từ 2013 - 2017 tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (ngành học: Khác)
Mục tiêu nghề nghiệp

Chưa cập nhật
Tổng số hồ sơ chất lượng6.293
Công việc đang tuyển8.679
Tổng số Nhà tuyển dụng4.848