Ảnh đại diện Chi (ZK2527)
Trần Thị *** Chi
30/05/1997
0968869***
Đà Nẵng, Nghệ An
Chitron***@gmail.com
Nữ
Đồng Thành, Yên Thành, Nghệ An
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Đà Nẵng, Nghệ An
, triệu
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết