Ảnh đại diện Ngoan (ZK2697)
Võ Thị *** Ngoan
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh, Đồng Nai
5 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp