Ảnh đại diện Tuyết (ZK2789)
Đinh *** Tuyết
10/08/1993
0986203***
Tp Hồ Chí Minh
dttuyet***@gmail.com
Nữ
Thủ Đức, TP.HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết