Ảnh đại diện Hảo (ZK3327)
Lương Thị *** Hảo
19/08/1997
0346230***
Đà Nẵng, Quảng Ngãi, (có thể thay đổi nơi làm việc)
kimhao.***@gmail.com
Nữ
Lê Văn Hưu, phường Mỹ An
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Đà Nẵng, Quảng Ngãi, (có thể thay đổi nơi làm việc)
6 triệu
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết