Ảnh đại diện Anh (ZK5263)
Bùi Thị *** Anh
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An
Kinh nghiệm làm việc

Từ 2010 đến 2015: Nhân viên tại Ủy ban nhân dân thị trấn
Kỹ năng

- Có thể sắp xếp hồ sơ. Trao đổi và tư vấn lắng nghe.
Ngoại ngữ

- Tiếng Anh
Học vấn bằng cấp

- Cử nhân Luật từ 2004 - 2009 tại Trường Đại học Cần Thơ
Mục tiêu nghề nghiệp

- Tìm kiếm cơ hội mới, môi trường làm việc năng động.
- Làm giờ hành chính hay không cố định nhưng đem lại nhiều mục tiêu cơ hội.