Ảnh đại diện Anh (ZK5263)
Bùi Thị *** Anh
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp