Ảnh đại diện Vân (ZK5540)
Đào Thị *** Vân
03/07/1998
0962571***
Khánh Hòa, (có thể thay đổi nơi làm việc)
daothithuvan371***@gmail.com
Nữ
Thôn ***, xuân phú, eakar, đắk lắk
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Cao đẳng
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Khánh Hòa, (có thể thay đổi nơi làm việc)
3,5 triệu
Khác
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết