Ảnh đại diện Hiền (ZK5973)
Vũ Thu Hiền
28/06/1996
0949905***
Hà Nội
hanv***@gmail.com
Nữ
An Đào, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Nhân viên
Hà Nội
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết