Ảnh đại diện Tân (ZK6036)
Phạm Thị *** Tân
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, (có thể thay đổi nơi làm việc)
15 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp