Ảnh đại diện Trâm (ZK9343)
Trần Thị *** Trâm
05/08/1994
0983301***
Tp Hồ Chí Minh
tranthihuynhtram5***@gmail.com
Nữ
Lạc Ninh- Ninh Thọ- Ninh Hòa- Khánh Hòa
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết