Ảnh đại diện Chi (ZK9461)
Nguyễn Thị Mai Chi
26/06/1991
0966454***
Tp Hồ Chí Minh
maichi4***@gmail.com
Nữ
*** TCH 05, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết