Ảnh đại diện Hà (ZL0637)
Trần Thị ***
21/06/1972
0909919***
Tp Hồ Chí Minh
thuha21***@gmail.com
Nữ
*** Nguyễn Phi Khanh, Phường Tân Định, Quận 1
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

10
Đại học
Đã có gia đình
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
8 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết