Ảnh đại diện Sâm (ZL1059)
Nguyễn *** Sâm
26/02/1993
0983418***
Tp Hồ Chí Minh
ntsam260***@gmail.com
Nữ
*** A, Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, Tp.HCM.
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Tp Hồ Chí Minh
250 USD
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết