Ảnh đại diện Lộc (ZL1142)
Giang *** Lộc
30/05/1991
0965122***
Tp Hồ Chí Minh
giangdieu***@gmail.com
Nữ
*** Phùng Văn Cung
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

8
Đại học
Độc thân
Chuyên viên
Tp Hồ Chí Minh
6 triệu
Chuyên viên pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết