Ảnh đại diện Ca (ZL1563)
Nguyễn Thị *** Ca
26/02/1999
0363144***
Tp Hồ Chí Minh
sonca.nguye***@gmail.com
Nữ
Chung cư ***, Linh đông, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
Luật Hành chính
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết