Ảnh đại diện Dư (ZL3276)
Phan ***
25/02/1996
0344098***
Tp Hồ Chí Minh
phanthidu1***@gmail.com
Nữ
Linh Trung, Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
6 triệu
Chuyên viên pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết