Ảnh đại diện Linh (ZL4532)
*** Linh
27/05/1993
0764030***
Tp Hồ Chí Minh
vuyenlinh***@gmail.com
Nữ
Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, tp. Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

4
Đại học
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết