Ảnh đại diện Lan (ZL4901)
Nguyễn *** Lan
30/05/1995
0392051***
Hà Nội, Thái Nguyên
lannguyen300***@gmail.com
Nữ
Số nhà *** ngõ 678 Đường Láng - Đống Đa- Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Chuyên viên
Hà Nội, Thái Nguyên
3,5 triệu
Chuyên viên pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết