Ảnh đại diện Tem (ZL5077)
Trần Thị *** Tem
03/08/1995
0786697***
Bình Dương, (có thể thay đổi nơi làm việc)
baotemd14l***@gmail.com
Nữ
Tam Thanh, Phú Quý, Bình Thuận
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Bình Dương, (có thể thay đổi nơi làm việc)
7 triệu
Luật Doanh nghiệp
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết