Ảnh đại diện Dung (ZL5528)
Thuỳ Dung
26/06/1999
0986929***
Hà Nội
luanthuyd***@gmail.com
Nữ
Ngách ***, ngõ Thổ Quan, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Hà Nội
,003 triệu
Luật Doanh nghiệp
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết