Ảnh đại diện Biển (ZL6466)
Nông *** Biển
15/06/1997
0357736***
Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)
nongthibien***@gmail.com
Nữ
*** Thanh Đa, phường 27
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)
7 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết