Ảnh đại diện Hân (ZL7992)
Nguyễn Thị *** Hân
02/06/1985
0989432***
Bình Dương
hannt***@gmail.com
Nữ
Bình Dương
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

5
Đại học
Đã có gia đình
Nhân viên
Bình Dương
8 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết