Ảnh đại diện Nguyệt (ZL8000)
Lê Thị *** Nguyệt
24/06/1996
0369769***
Tp Hồ Chí Minh, Cần Thơ, (có thể thay đổi nơi làm việc)
nguyetb1500***@gmail.com
Nữ
Ấp ***, xã Tân Tây, huyện Thạnh Hóa, Long An
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh, Cần Thơ, (có thể thay đổi nơi làm việc)
7 triệu
Luật Dân sự
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết