Ảnh đại diện Dung (ZL8780)
*** Dung
03/08/1979
0907577***
Hà Nội
dungvt03081***@gmail.com
Nữ
Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

10
Đại học
Hà Nội
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết