Ảnh đại diện Bích (ZL9334)
Phạm Thị *** Bích
26/02/1997
0377042***
Đà Nẵng, (có thể thay đổi nơi làm việc)
Bichpham***@gmail.com
Nữ
Câu Nhi - Hải Tân - Hải Lăng - Quảng Trị
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Đà Nẵng, (có thể thay đổi nơi làm việc)
6 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết