Ảnh đại diện Giang (ZM1553)
Trần Thị *** Giang
26/05/1995
0922022***
Tp Hồ Chí Minh
giang.lggr***@gmail.com
Nữ
*** Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
7 triệu
Chuyên viên pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết